Фалцови и безфалцови крила?

Основно интериорните врати се произвеждат с фалцови крила, като по желание на клиента крилото може да бъде изработено и като безфалцово.
Безфалцовите врати се наричат още "тапетни врати" поради факта, че крилото при затворено положение е в една равнина със стената и фугата между крилото и касата на вратата остава непокрита (видима).