Какво е Естествен фурнир?

Фурнирът е тънък лист от дървесина, който обикновено се слепва към повърхността на различни плочи MDF.
Фурнирът се добива чрез рязане или т.нар. развиване на предварително обработена секция от дървесен труп.
Фурнирът може да бъде радиален или тангенциален в зависимост от посоката на рязане. При радиалното рязане на фурнира дървесината се реже под прав ъгъл спрямо годишните пръстени, създавайки правожилен ефект. При тангенциално рязане на фурнира, рязът се прави успоредно спрямо центъра.