Какво е МДФ или Medium Density Fiberboard (MDF)?

Това е плоча от дървесни влакна със средна плътност. Продукт, произвеждан на основата на дървесни частици, получени чрез раздробяване на остатъци от твърда или мека дървесина до дървесни влакна, често във дефибратор, в комбинация с восък и гума като свързващо вещество.

От получената маса се оформят плочи при висока температура и пресоване.
Крайният продукт е съставен от отделни влакна (не от фурнир) и може да бъде използван като строителен материал по подобие на шпертплата. Полученият MDF е по-здрав и много по-плътен от шпертплата или нормалните ПДЧ — плочи от дървесни частици.
Името му произлиза от различието в плътностите на плочите от влакна. Широкото производство на MDF започва в началото на 80-те години на миналия век.