Профилирана врата или двуцветни крила?

По желание на клиента вратите могат да бъдат изпълнени с две различни на цвят или повърхнстно покритие материал страни. Нарича се още профилиране на врата в два цвята.