Раздвижени первази

Всички первази, които ние произвеждаме, са раздвижени или „плаващи”, т.е. первазите са с Г-образна форма и имат перо, което влиза в отвора на касата на интериорните врати с цел компенсация на кривините на зида на стената. В случай, че стените са криви, такива подвижни первази спомагат за по-доброто регулиране и напасване на касите на интериорните врати. Ползването на такъв тип первази осигурява възможност да се скрият някои несъществени кривини на зида, но само ако разликите в дебелината на стената не са по-големи от 2-3 см.
Первазите могат да бъдат с овална и права форма: овални первази, прави первази